Chương 5 – Bài 24: Điều chế kim loại

0
223

Bài 1 (trang 140 sgk Hóa 12 nâng cao): Dãy các ion kim loại nào sau dây bị Zn khử thành kim loại?

A. Cu2+, Mg2+, Pb2+

B. Cu2+, Ag+, Na+.

C. Sr2+, Pb2+, Cu2+

D. Pb, Ag+,Al3+.

Lời giải:

Đáp án C

Comments

comments