Chương 5 – Bài 23: Sự ăn mòn kim loại

0
198

Bài 1 (trang 136 sgk Hóa 12 nâng cao): Bản chất của ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học có gì giống và khác nhau?

Lời giải:

Giống nhau: Đều là sự phá hủy kim loại do phản ứng oxi hóa -khử.

Khác nhau:

+ Ăn mòn háa học do phản ứng trực tiếp, electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường.

+ Ăn mòn điện hóa do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng điện

Bài 2 (trang 136 sgk Hóa 12 nâng cao): Câu nào đúng trong các câu sau?

Trong ăn mòn điện hóa học, xảy ra:

A. Sự oxi hóa ở cực dương.

B. Sự khử ở cực âm.

C. Sự oxi hóa ở cực dương và sự khử ở cực âm.

D. Sự oxi hóa ở cực âm sự khử ở cực dương.

Lời giải:

Đáp án B

Comments

comments