fbpx
Home Giải bài tập lớp 12 Giải bài tập Hóa 12 nâng cao Chương 4 – Bài 18: Luyện tập polime và vật liệu polime

Chương 4 – Bài 18: Luyện tập polime và vật liệu polime

0
610

Bài 1 (trang 103 sgk Hóa 12 nâng cao): Điền vào chỗ trống ở cuối mỗi câu sau chữ Đ nếu phát biểu đó đúng, chữ S nếu phát biểu đó sai

A. Polipeptit là polime

B. Protein là polime

C. Protein là hợp chất cao phân tử

D. Poliamit có chứa các liên kết peptit

Lời giải:

A – Đ

B – S

C – Đ

D – Đ

Bài 2 (trang 104 sgk Hóa 12 nâng cao): Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. Đepolime hóa

B. Tác dụng với Cl2/ánh sáng

C. Tác dụng với NaOH(dd)

D. Tác dụng với Cl2 khi có mặt bột Fe

Lời giải:

Đáp án C

Bài 3 (trang 104 sgk Hóa 12 nâng cao): Thế nào là hợp chất polime? Có sự khác nhau gì giữa hai hợp chất có công thức sau :

Lời giải

Polime là các hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ gọi là mắt xích liên kết với nhau tạo nên

Công thức

là polietilen với hệ số polime hóa là 30 : do 30 mắt xích etilen tạo thành

Công thức :

là công thức của một ankan mạch không phân nhánh có 60C : C60H122

Comments

comments