fbpx
Saturday, September 23, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánChương 3 - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Phần...

Chương 3 – Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Phần 4)

Câu 19: Nguyên hàm của hàm số

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 20: Tính nguyên hàm

Câu 21: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t) = -5t + 10(m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây , kể từ lúc bắt đầu đạp phanh .Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

A.0,2m     B.2m     C.10m     D.20m.

Câu 22: Tìm m để

là nghiệm phương trình: mt3 + 3t2 + m – 3

A. m = 2    B. m = -1     C. m = 4    D. Giá trị khác.

Câu 23: Cho parabol (P): y2 = 2x và đường tròn ( C ): x2 + y2 = 8 . (P) chia ( C ) thành hai phần . Tìm tỉ số diện tích của hai phần đó.

Câu 24: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

và đường thẳng y = x+2.

A. 1/12     B. 1/6    C. 1/3     D. 1/2

Câu 25: Tính thể tích hình tròng xoay khi quay quanh trục Ox một hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

trục Ox, hai đường thẳng x = 1 và x = 3.

Hướng dẫn giải và Đáp án

19-B 20-C 21-C 22-B 23-D 24-B 25-C

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular