fbpx
Saturday, September 23, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánChương 3 - Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Tích phân...

Chương 3 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Tích phân (Phần 2)

Câu 6: Tính tích phân

Câu 7:

Khẳng định nào dưới đây là sai?

Câu 8:

Tìm n?

A.6     B.5    C.4     D.3

Câu 9: Kết quả của tích phân

được viết dưới dạng a+bln2. Tính giá trị của a+b.

Hướng dẫn giải và Đáp án

6-C 7-C 8-D

Câu 6:

Đặt u = x và dv = cos(a – x)dx ,suy ra du = dx và v = -sin(a-x). Do đó

Vậy chọn đáp án C.

Câu 7:

Đặt u = x2 – 1 , ta có du = 2xdx. Khi x = 1 thì u = 0, x = 2 thì u = 3. Do đó

Vậy chọn đáp án C.

Câu 8:

Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy chọn đáp án D.

Câu 9:

Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Từ đó ta có

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy chọn đáp án B

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular