fbpx
Wednesday, October 4, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánChương 2 - Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập...

Chương 2 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 2)

Câu 9: Tìm các điểm cực trị của hàm số

A.x = -1   B. x = 1    C. x = 1/2   D. x = 2

Câu 10: Đặt log2 = a, log3 = b . Khi đó log512 bằng

Câu 11: Tìm các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

A. y = 0    C. y = 0 và y = 1

B. y = -1   D. y = 0 và y = -1

Câu 12: Ngày 27 tháng 3 năm 2016 bà Mai gửi tiết kiệm vào ngân hàng số tiền 100 triệu đồng với hình thức lãi kép và lãi suất 6,8% một năm. Bà Mai dự tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2020 thì rút hết tiền ra để lo công chuyện. Hỏi bà sẽ rút được bao nhiêu tiền (làm tròn kết quả đến hàng nghìn) ?

A. 38949000 đồng   C. 31259000 đồng

B. 21818000 đồng   D. 30102000 đồng

Câu 13: Tính đạo hàm của hàm số

Câu 14: Cho hàm số

Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. x = e2 là điểm cực đại của hàm số

B. x = e2 là điểm cực tiểu của hàm số

C. x = √e là điểm cực đại của hàm số

D. x = √e là điểm cực tiểu của hàm số

Câu 15: Giải phương trình

Câu 16: Tính tổng bình phương các nghiệm của phương trình 32 + x + 32 – x = 82

A. 4   B. 8   C. 12   D. 16

Hướng dẫn giải và Đáp án

9-B 10-A 11-C 12-D 13-A 14-C 15-B 16-B

Câu 9:

Ta thấy y’ đổi dấu khi đi qua điểm x = 1 nên hàm số có một điểm cực trị là x = 1.

Câu 10:

Câu 11:

Từ đó suy ra hàm số có hai tiệm cận ngang là y = 1 và y = 0

Câu 12:

Số tiền lãi bà Mai nhận được sau 4 năm là :

100000000(1 + 0,068)4 – 100000000 ≈ 30102000(đồng)

Câu 13:

Câu 14:

Tập xác định: x > 0;

Ta thấy y’ > 0 nếu 0 < x < √e và y’ < 0 nếu x > √e nên x = √e là điểm cực đại của hàm số

Câu 15:

Câu 16:

PT <=> 9.32x – 82.3x + 9 = 0. Đặt t = 3x , nhận được phương trình

9tx – 82t + 9 = 0

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular