fbpx
Saturday, September 23, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ĐịaChương 1 - Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa...

Chương 1 – Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Câu 1: : Ở nước ta, các đồng bằng hạ lưu sông được bồi tụ, mở mang nhanh chóng là hệ quả của

A. Quá trình xâm thực, bóc mòn mạnh mẽ ở miền núi

B. Mạng lưới sông ngòi dày đặc

C. Sông ngòi nhiều nước

D. Chế độ nước sông theo mùa

Câu 2: Đắc điểm nào dưới đây của sông ngòi nước ta thể hiện tính chất gió mùa của khí hậu

A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc

B. Sông ngòi nhiều nước giàu phù xa

C. Chế độ nước sông theo mùa

D. Dòng sông ở đồng bằng thường quanh co

Câu 3: chế độ nước sống theo mùa là do

A. Sông ngòi nước ta nhiều nhưng phần lớn là sông ngòi nhỏ

B. Sông ngòi nước ta có tổng lượng nước lớn

C. 60% lượng nước sông là từ phần lưu vực ngoài lãnh thổ

D. Nhịp điệu dòng chảy của sông theo sát nhịp điệu mùa mưa

Câu 4: Chế độ dòng chảy sông ngòi nước ta thất thường do

A. Độ dốc long sông lớn, nhiều thác ghềnh

B. Sông có đoạn chay ở miền núi, có đônạ chyar ở đồng bằng

C. Chế độ mưa thất thường

D. Long sông nhiều nơi bị phù sa bồi đắp

Câu 5: hàm lượng phù sa của sông ngòi nước ta lớn là do

A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc

B. Tổng lượng nước sông lớn

C. Chế độ nước sông thay đổi theo mùa

D. Quá trình xâm thực, bào mòn mạnh mẽ ở miền núi

Câu 6: Ở nước ta loại đất đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới ẩm là

A. Đất phèn ,đất mặn      B. Đất cát, đát pha cát

C. Đất feralit      D. Đất phù sa ngọt

Câu 7: quá trình feralit diễn ra mạnh mẽ ở vùng

A. Núi cao      B. Đồi núi thấp

C. Đồng bằng ven biển      D. Đồng bằng châu thổ

Câu 8: đất feralit có màu đỏ vàng là do

A. Hình thành trên đất mẹ có nhiều chất xơ      B. Nhận dược nhiều ánh nắng mặt trời

C. Lượng phù xa trong đất lớn      D. Tích tụ nhiều oxit sắt

Câu 9: ở nước ta, hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là

A. Rừng gió mùa thường xanh      B. Rừng rậm nhiệt đới ẩm là rộng thường xanh

C. Rừng gió mùa nửa rụng lá      D. Rừng thưa khô rựng lá

Câu 10: thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta có ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất tới loại hoạt động

A. Sản xuất công nghiệp      B. Sản xuất nông nghiệp

C. Thương mại      D. Du lịch

Câu 11: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp ở nước ta là

A. Làm giảm chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp

B. Làm cho sản xuất nông nghiệp mang tính đọc canh lúa nước

C. Làm năng suất nông nghiệp giảm

D. Làm tăng tính bấp bênh của sản xuất nông nghiệp

Câu 12: Căn cứ vào biểu đồ đường ỏ atlat địa lí Việt Nam trang 10, tháng đỉnh lũ của các sông Mê Công, sông Hồng và sông Đà Rằng lần lượt là

A. Tháng 11, tháng 8, tháng 10

B. Tháng 10, tháng 8, tháng 10

C. Tháng 10, thnags 8, tháng 11

D. Tháng 9, tháng 8, tháng 11

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A C D C D C
Câu 7 8 9 10 11 12
Đáp án B D B B D C

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular