Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Phương đông Đà Nẵng năm 2016
Saturday, June 22, 2024
HomeTin tuyển sinhChỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Phương đông Đà Nẵng năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Phương đông Đà Nẵng năm 2016

Cao đẳng Phương đông Đà Nẵng tuyển sinh trong cả nước theo hai phương thức xét tuyển với tổng chỉ tiêu là 1.200 chỉ tiêu. 

Hai phương án xét tuyển gồm:

Các thông tin khác:

Thông tin tuyển sinh năm 2016

Ngành học/ Trình độ Mã ngành Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo cao đẳng:  1200
Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Ngữ văn

300
Dược C900107 Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Ngữ văn

300
Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

100
Tài chính – Ngân hàng C340201 50
Quản trị kinh doanh C340101 50
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C340103 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Toán, Ngữ văn, Địa lí

200
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán học, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

100
Công nghệ thông tin C480201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán học, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular