fbpx
Thursday, December 13, 2018

Môn Lý

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Lý

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc lò xo (phần 1)

Câu 1: Tìm phát biểu sai về con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang. A. Vật có gia tốc bằng 0 khi...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc lò xo (phần 2)

Câu 9: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng của lò xo k = 100 N/m, khối lượng vật nặng m...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc lò xo (phần 3)

Câu 16: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40 N/m dao động với chu kì 0,28 s. Gia tốc có độ...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc đơn (phần 1)

Câu 1: Tại cùng một vị trí địa lí, nếu độ dài con lắc đơn tăng 6,25 lần, thì số dao động điều hòa của...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc đơn (phần 2)

Câu 9: Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m= 400 g và độ dài dây treo l = 2 m. Góc...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động tắt dần – Dao động...

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần? A. Lực cản sinh công âm là tiêu hao dần...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động tắt dần – Dao động...

Câu 7: Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ dao động của nó giảm 2,5%. Phần...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Tổng hợp hai dao động điều hòa...

Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là: A1 =...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 1 (phần 1)

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 12 cm với tần số 2 Hz, Chọn gốc thời gian...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 1 (phần 2)

Câu 8: Hai con lắc lò xo giống nhau treo vào hai điểm trên cùng giá đỡ nằm ngang. Chọn trục tọa độ Ox có...