fbpx

Môn Lý

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Lý

Giới hạn kiến thức Vật Lý 12 trong kỳ thi tuyển sinh năm 2018

Năm 2018, cấu trúc đề thi Vật Lý có sự thay đổi, theo đó sẽ bao gồm cả chương trình lớp 11 và lớp 12, thí sinh cần biết phân chia kiến thức để...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động điều hòa (phần 1)

Câu 1: Phương trình của một dao động điều hòa là: Chọn phát biểu đúng A. Biên độ A = -3 cm.      B. Pha ban đầu φ = π/6 (rad). C. Chu kì T = 0,5 s.      D. Li độ...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động điều hòa (phần 2)

Câu 11: Một vật dao động điều hòa theo phương trình có dạng x=Acos⁡(ωt+φ). Vật có biên độ dao động bằng 6 cm, pha ban đầu bằng π/6, tần số dao động √6 Hz. Phương...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc lò xo (phần 1)

Câu 1: Tìm phát biểu sai về con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang. A. Vật có gia tốc bằng 0 khi lò xo có độ dài tự nhiên. B. Vật có gia...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc lò xo (phần 2)

Câu 9: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng của lò xo k = 100 N/m, khối lượng vật nặng m = 1kg. Từ vị trí cân bằng kéo vật nặng...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc lò xo (phần 3)

Câu 16: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40 N/m dao động với chu kì 0,28 s. Gia tốc có độ lớn cực đại là 3m/s2. Năng lượng của nó là A....