fbpx
Thursday, December 13, 2018

Môn Hóa

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa

7 kỹ năng tối quan trọng để giải quyết các bài Hóa học vô...

Thứ nhất, học sinh cần nắm vững các khái niệm cơ bản về nguyên tử và cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các...

Sai sót trong đề thi minh hoạ môn Hóa

Đề thi tham khảo Bộ mới công bố có tính phân hóa tốt, đủ các mức độ để xét tuyển vào các trường khác...

Ma trận đề thi minh họa môn Hóa THPTQG 2017 lần 3

Phân tích chi tiết ma trận đề thi minh họa môn Hóa lần 3 a, Cấu trúc đề thi 1. Tỉ lệ câu hỏi lý thuyết/câu...