fbpx
Thursday, December 13, 2018

Môn Giáo dục công dân

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân

GDCD: Tổng hợp 40 câu trắc nghiệm về quyền bình đẳng của công dân

Tổng hợp 40 câu trắc nghiệm chủ đề Quyền bình đẳng của công dân dành cho học sinh lớp 12 (Có đáp án). ...

GDCD: Tổng hợp 25 câu hỏi trắc nghiệm về Công dân bình đẳng trước...

Tổng hợp 25 câu hỏi trắc nghiệm chủ đề Công dân bình đẳng trước pháp luật dành cho học sinh lớp 12. 

GDCD: Tổng hợp 63 câu hỏi trắc nghiệm về Thực hiện pháp luật

Tổng hợp 63 câu hỏi trắc nghiệm chủ đề Thực hiện pháp luật dành cho học sinh lớp 12.  ...

GDCD: Tổng hợp 50 câu hỏi trắc nghiệm về Pháp luật và Đời sống

Tổng hợp 50 câu hỏi trắc nghiệm chủ đề Pháp luật và Đời sống dành cho học sinh lớp 12. 

Đề thi Giáo dục công dân: Học sinh không nhất thiết phải học thuộc...

Để làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan môn Giáo dục công dân, học sinh không nhất thiết phải học thuộc...