fbpx
Thursday, December 13, 2018
Home Lớp 11 Page 2

Lớp 11

Tài liệu ôn tập và luyện thi lớp 11

Chương 8: Bài 41 : Phenol

Bài 1 (trang 193 SGK Hóa 11): Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau : Lời giải: Bài 2 (trang...

Chương 8: Bài 41 : Phenol

Bài 1 (trang 193 SGK Hóa 11): Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau : Lời giải: Bài 2 (trang...

Chương 8: Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Bài 1 (trang 195 SGK Hóa 11): Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; các...

Chương 8: Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol...

I. CHUẨN BỊ 1. Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm, kẹp hóa chất. 2. Hóa chất: glixerol, phenol,...

Chương 9: Bài 44 : Anđehit – Xeton

Bài 1 (trang 203 SGK Hóa 11): Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử C4H8O...

Chương 9: Bài 45 : Axit cacboxylic

Bài 1 (trang 210 SGK Hóa 11): Thế nào là axit cacbonxylic? Viết công thức cấu tạo, gọi tên các axit có công thức phân...

Chương 9: Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic

Bài 1 (trang 212 SGK Hóa 11): Điền Đ (đúng) hoặc S ( sai) vào ô vuông bên cạnh các câu sau : a) Anđehit vừa...

Chương 9: Bài 47 : Bài thực hành 6 -Tính chất của anđehit...

A. Chuẩn Bị 1. Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cốc thủy tinh 100ml, đũa thủy tinh, đèn cồn, giá thí nghiệm,...

Soạn bài: Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự – Lê Hữu...

I. Về tác giả, tác phẩm 1. Tác giả - Lê Hữu Trác (1724- 1791) hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, người làng Liêu Xá, huyện...

Soạn bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

I. Ngôn ngữ - tài sản chung của xã hội 1. Những yếu tố chung trong ngôn ngữ của cộng đồng: - Các âm thanh và...