fbpx

Soạn bài: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Câu 1 (trang 74 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1): a, Trong câu thơ lá vàng trước gió khẽ đưa vèo (Nguyễn Khuyến – Thu điếu),từ lá được dùng theo nghĩa gốc. Đó là nghĩa: chỉ bộ...

Soạn bài: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

I. NỘI DUNG Câu 1 (trang 76 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1): Bên cạnh những nội dung yêu nước đã có trong văn học các giai đoạn trước, ở giai đoạn văn học này (từ...

Soạn bài: Thao tác lập luận so sánh

Câu 1 (trang 79 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1): - Đối tượng so sánh: bài văn Chiêu hồn. - Đối tượng được so sánh: Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm, Truyện Kiều. Câu 2 (trang 79 sgk Ngữ...

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến...

Câu 1 (trang 90 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1): a, - Hiện đại hóa được hiểu là quá trình làm cho văn học thoát ra khỏi hệ thống thi pháp văn học trung đại...

Soạn bài: Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

I. Về tác giả, tác phẩm 1. Tác giả - Thạch Lam (1910 – 1942), tên thật là Nguyễn Tường Vinh (sau đổi là Nguyễn Tường Lân), sinh ra tại Hà Nội, trong một gia đình...

Soạn bài: Ngữ cảnh

I. Khái niệm Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ mà ở đó sản phẩm ngôn ngữ (văn bản) được tạo ra trong hoạt động giao tiếp đồng thời là bối cảnh dựa vào để...

Soạn bài: Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)

I. Về tác giả, tác phẩm 1. Tác giả - Nguyễn Tuân (1910 – 1987), sinh ra trong một gia đình nhà nho khi Hán học đã tàn. Quê ông ở làng Mọc, nay thuộc phường...

Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận so sánh

Câu 1 (trang 116 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1): Tâm trạng của nhân vật trữ tình trong hai bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê ( Hạ Tri Chương) và bài thơ Trở lại...

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân...

Câu 1 (trang 120 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1): - Trong đoạn văn, tác giả có sử dụng thao tác lập luận phân tích và thao tác so sánh + Thao tác phân tích: là...

Soạn bài: Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ – Vũ Trọng...

I. Vài nét về tác giả, tác phẩm 1. Về tác giả - Vũ Trọng Phụng (1912 – 1939), sinh ra tại Hà Nội, trong một gia đình nghèo. - Là nhà văn hiện thực xuất sắc...