fbpx

Chương IV – Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 1 (trang 166 SGK Sinh 11): Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn? Lời giải: Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy (đầu nhụy). Có 2 hình...

Chương IV – Bài 43: Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật...

1. Tường trình về thực hành giâm cành Chuẩn bị: - Mẫu vật: lá bỏng, lá sắn, dây khoai lang, cây dâu, cây rau ngót - Dụng cụ: dao, kéo để cắt cành, chậu/ khay/luống đất ẩm Tiến...

Chương IV – Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Bài 1 (trang 174 SGK Sinh 11): So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật? Lời giải: * Giống nhau: - Không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái,...

Chương IV – Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Bài 1 (trang 178 SGK Sinh 11): Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Lời giải: Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính: -...

Chương IV – Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

Bài 1 (trang 181 SGK Sinh 11): Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgestêrôn + ơstrôgen) có thể tránh được mang thai, tại sao? Lời giải: Uống thuốc viên tránh thai...

Chương IV – Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và...

Bài 1 (trang 185 SGK Sinh 11): Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đế gì trong sinh đẻ ở người? Lời giải: Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đề vô sinh trong sinh đẻ ở...

Chương IV – Bài 48: Ôn tập chương II, III và IV

Ôn tập chương II (trang 186 SGK Sinh 11): Cảm ứng Giống nhau: Là sự tiếp nhận kích thích và trả lời kích thích của cơ thể. Khác nhau: Cảm ứng ở thực vật Cảm ứng ở động vật Cơ...