fbpx
Home Giải bài tập Lớp 11 Giải bài tập Lịch sử 11

Giải bài tập Lịch sử 11

Xin trân trọng giới thiệu loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 11 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài trả lời các câu hỏi in nghiêng và giải các bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 11.

Phần Một – Chương I – Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 19 sgk Lịch Sử 11): - Dựa vào lược đồ hình 9, trình bày những nét chính về quá trình xâm lược của các nước đế quốc ở Đông Nam...

Phần Một – Chương I – Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 28 sgk Lịch Sử 11): - Hãy trình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thưc dân của nhân dân châu Phi. Trả lời: Đặc biệt vào những năm 70, 80...

Phần Một – Chương II – Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 32 sgk Lịch Sử 11): - Nguyên nhân sâu xa và duyên cớ của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? Trả lời: - Nguyên nhân sâu xa: + Sự phát triển...

Phần Một – Chương III – Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 38 sgk Lịch Sử 11): - Lập bảng hệ thống về các tác giả, tác phẩm nổi tiếng thuộc các lĩnh vực văn học, nghệ thuật vào buổi đầu thời...

Phần Một – Chương III – Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới...

Câu 1 (trang 46 sgk Sử 11):Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề nào? Lời giải: - Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận...

Phần Hai – Chương I – Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 49 sgk Lịch Sử 11): - Em có nhận xét gì về tình hình nước Nga trước cách mạng? Trả lời: Nhận xét về tình hình nưóc Nga trước cách mạng: -...

Phần Hai – Chương I – Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 55 sgk Lịch Sử 11): - Chính sách kinh tế mới tác động đến nền kinh tế nước Nga như thế nào? Trả lời: • Chính sách kinh tế mới có tác...

Phần Hai – Chương II – Bài 11: Tình hình các nước tư bản...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 60 sgk Lịch Sử 11): - Dựa vào lược đồ trên, hãy so sánh sự thay đổi lãnh thổ các nước Châu Âu năm 1923 với năm 1914 Trả lời: -...

Phần Hai – Chương II – Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 65 sgk Lịch Sử 11): - Tình hình nước Đức trong những năm 1918 – 1923 có những điểm nào nổi bật? Trả lời: • Là nước bại trận,chịu nhiều tổn thất...

Phần Hai – Chương II – Bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 70 sgk Lịch Sử 11): - Nền kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX đã phát triển như thế nào? Trả lời: * Tình hình kinh tế: Những...