fbpx

Giải bài tập Sinh học 12

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài giải bài tập Sinh học lớp 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Sinh học 12.

Phần Bảy – Chương 3 – Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh...

Bài 1 (trang 203 SGK Sinh học 12): Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái? Cho ví dụ về việc điều chỉnh các kĩ thuật nuôi trồng...

Phần Bảy – Chương 3 – Bài 46: Thực hành Quản lý và sử...

Tên bài thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên      Họ và tên học sinh:      Lớp      1. Thu hoạch về kiến thức a. Các dạng tài nguyên...

Phần Bảy – Chương 3 – Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và...

A. TIẾN HÓA Bài 1 (trang 212 SGK Sinh học 12): Tiến hóa nhỏ là gì? Lời giải: Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần...