fbpx

Giải bài tập Lịch sử 12

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 12 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài trả lời các câu hỏi in nghiêng và giải các bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 12.

Phần Hai – Chương V – Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 206 sgk Lịch Sử 12): - Trong việc thực hiện các kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980 và 1981 - 1985), nước ta đã đạt được những...

Phần Hai – Chương V – Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới...

TRẢ LỜI CÂU HỎI IN NGHIÊNG GIỮA BÀI (trang 209 sgk Lịch Sử 12): - Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào? Trả lời: Tình hình trong...

Phần Hai – Chương V – Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam...

Câu 1 (trang 220 sgk Sử 12):Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Nguyên nhân cơ...