fbpx

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài giải bài tập Hóa học lớp 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa học 12 nâng cao.

Chương 8 – Bài 53: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Bài 1 (trang 250 sgk Hóa 12 nâng cao): Có các lọ hóa chất mất nhãn, trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: FeCl2, FeCl3 , CuCl2, AlCl3 , NH4Cl. Chỉ dùng các ống...

Chương 9 – Bài 56: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Bài 1 (trang 259 sgk Hóa 12 nâng cao): Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu để sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô...

Chương 9 – Bài 57: Hóa học và vấn đề xã hội

Bài 1 (trang 266 sgk Hóa 12 nâng cao): Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người? A. Penixilin, Amoxilin B. Vitamin C, glucozơ. C. Seduxen, moocphin D. Thuốc cảm pamin, Panodol Lời giải: Đáp án C Bài...

Chương 9 – Bài 58: Hóa học và vấn đề môi trường

Bài 1 (trang 272 sgk Hóa 12 nâng cao): Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch? A. Không khí chứa 78% N2, 21% O2, 1% hỗn hợp CO2, H2O, H2. B. Không khí...