fbpx

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài giải bài tập Hóa học lớp 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa học 12 nâng cao.

Chương 6 – Bài 33: Nhôm

Bài 1 (trang 176 sgk Hóa 12 nâng cao): Cho Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O, số phân tử HNO3 bị Al khử và số phân tử HNO3 tạo muối nitrat là bao nhiêu? A. 1 và...

Chương 6 – Bài 34: Một số hợp chất quan trọng của nhôm

Bài 1 (trang 180 sgk Hóa 12 nâng cao): Hợp chất nào của nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (theo tỷ lệ mol 1: 1) có sản phẩm là Na? Lời giải: A. Al2(SO4)3 B. AlCl3 C. Al(NO3)3 D....

Chương 6 – Bài 35: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất...

Bài 1 (trang 183 sgk Hóa 12 nâng cao): Biến đổi hóa học nào là do Al(OH)3 có tính axit? A. Al(OH)3 (r) → Al3+(dd) B. Al(OH)3 (r) → Al2O3(r) C. Al(OH)3 (r) → - (dd) D. Al(OH)3 (r) → Al2O3(r)→ Al(r) Lời giải: Đáp án C Bài...

Chương 7 – Bài 38: Crom

Bài 1 (trang 190 sgk Hóa 12 nâng cao): Hãy trình bày hiểu biết về: a. Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn. b. Cấu hình electron của nguyên tử crom. c. Khả năng tạo thành các...

Chương 7 – Bài 39: Một số hợp chất của crom

Bài 1 (trang 194 sgk Hóa 12 nâng cao): Có nhận xét gì về tính chất hóa học của các hợp chất Cr(II), Cr(III) và Cr(VI)? dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng...

Chương 7 – Bài 40: Sắt

Bài 1 (trang 198 sgk Hóa 12 nâng cao): Hãy cho biết: a. Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn. b. Cấu hình electron nguyên tử và các ion sắt. c. Tính chất hóa học cơ bản...

Chương 7 – Bài 41: Một số hợp chất của sắt

Bài 1 (trang 202 sgk Hóa 12 nâng cao): a. Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II) là gì? Dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh những điều đã...

Chương 7 – Bài 42: Hợp kim của sắt

Bài 1 (trang 208 sgk Hóa 12 nâng cao): Hãy ghép mỗi chữ cái ở cột trái với mỗi số ở cột phải sao cho phù hợp A. Cacbon 1. Là nguyên tố kim loại B. Thép 2. Là...