fbpx

Giải bài tập Địa lý 12

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài Giải bài tập Địa Lí 12 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài trả lời các câu hỏi in nghiêng và giải các bài tập trong sách giáo khoa Địa Lí 12.

Địa lí các vùng kinh tế: Bài 34 – Thực hành: Phân tích mối...

Chúng tôi đang tiến hành biên soạn, sẽ ra mắt các bạn trong thời gian sớm nhất.

Địa lí các vùng kinh tế: Bài 35 – Vấn đề phát triển kinh...

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 155 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nạm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ vùng Bắc Trung Bộ. Trả lời: - Bắc...

Địa lí các vùng kinh tế: Bài 36 – Vấn đề phát triển kinh...

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 161 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng Duyên hải Nam Trung...

Địa lí các vùng kinh tế: Bài 37 – Vấn đề khai thác thế...

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 167 sgk Địa Lí 12: Đọc bản đồ Hành chính Việt Nam và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy phân tích ý nghĩa vị trí địa lí...

Địa lí các vùng kinh tế: Bài 38 -Thực hành: So sánh về cây...

Câu 1: Cho bảng số liệu sau: Bảng 38.1. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005 (Đơn vị: nghìn ha) Loại cây Cả nước Trung du và miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên Cây CN lâu năm 1633,6 91,0 634,3 Cà phê 497,4 3,3 445,4 Chè 122,5 80,0 27,0 Cao...

Địa lí các vùng kinh tế: Bài 39 – Vấn đề khai thác lãnh...

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 177 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng Đông Nam Bộ. Nêu...

Địa lí các vùng kinh tế: Bài 40 -Thực hành: Phân tích tình hình...

Câu 1: Dựa vào bảng số liệu 40.1 (SGK) và các tài liệu sưu tầm được, viết một báo cáo ngắn về sự phát triển của công nghiệp dầu khí ở vùng Đông Nam...

Địa lý các vùng kinh tế: Bài 41 – Vấn đề sử dụng hợp...

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 185 sgk Địa Lí 12: Hãy kể tên 13 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trả lời: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang,...

Địa lý các vùng kinh tế: Bài 42 – Vấn đề phát triển kinh...

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 190 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Tại sao kinh tế biển có...

Địa lý các vùng kinh tế: Bài 43 – Các vùng kinh tế trọng...

Câu 1: Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm? Lời giải: Các vùng kinh tế trọng điểm là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội...