fbpx

Giải bài tập Địa lý 12

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài Giải bài tập Địa Lí 12 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài trả lời các câu hỏi in nghiêng và giải các bài tập trong sách giáo khoa Địa Lí 12.

Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 103 sgk Địa Lí 12: Do có các điểu kiện thuận lợi nào mà Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nuôi cá và nuôi tôm lớn nhất nước...

Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Trang 106 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bảng tóm tắt, đối chiếu với bản đổ Địa lí tự nhiên Việt Nam, bản đồ Nông nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy trình...

Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 114 sgk Địa Lí 12: Quan sát biểu đồ hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta. Trả lời: Từ năm 1996 đến năm...

Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 118 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bản đồ khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy trình bày vê tài nguyên...

Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 125 sgk Địa Lí 12: Dựa vào sơ đồ hình 28.1 (SGK), hãy phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Trả...

Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển...

Câu 1: Cho bảng số liệu sau: Bảng 29.1. Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế) (Đơn vị: tỷ đồng) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ...

Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin...

Trang 131 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 30 (hoặc Atlat địa lí Việt Nam) hãy kể tên một số tuyến đường bộ quan trọng theo hướng đông – tây. Trả lời: - Tuyến đường số...

Bài 31: Vấn đề phát triển thương mai, du lịch

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 137 sgk Địa Lí 12: Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo ngành kinh tế nước ta. Trả lời: - Trong...

Địa lí các vùng kinh tế: Bài 32 – Vấn đề khai thác thế...

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 145 sgk Địa Lí 12: Hãy chứng minh nhận định: Trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí địa lí đặc biệt, lại có mạng lưới giao thông...

Địa lí các vùng kinh tế: Bài 33 – Vấn đề chuyển dịch cơ...

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 150 sgk Địa Lí 12: Hãy kể tên 10 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) thuộc Đồng bằng sông Hồng. Trả lời: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà...