fbpx

Giải bài tập Địa lý 12

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài Giải bài tập Địa Lí 12 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài trả lời các câu hỏi in nghiêng và giải các bài tập trong sách giáo khoa Địa Lí 12.

Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 58 sgk Địa Lí 12: Nhận xét về biến động diện tích rừng qua giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 - 2006. Giải thích vì sao có sự thay...

Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 62 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu nguyên nhân gây mất cân bằng sinh thái môi trường và các biểu hiện của tình trạng này ở nước ta. Trả lời: - Nguyên...

Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 68 sgk Địa Lí 12: Từ hình 16.1 (SGK), hãy nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua giai đoạn. Trả lời: - Giai đoạn 1931 - 1960: tốc độ gia...

Bài 17: Lao động và việc làm

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 73 sgk Địa Lí 12: Từ bảng 17.1 (SGK), hãy so sánh và rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm chia theo...

Bài 18: Đô thị hóa

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 77 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu khái niệm đô thị hoá Trả lời: - Đô thị hoá là một quá trình kinh tế - xã...

Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về...

Cho bảng số liệu sau: Bảng 19. Thu nhập bình quân đầu người/tháng theo các vùng (Đơn vị: nghìn đồng) 1. Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta,...

Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 82 sgk Địa Lí 12: Quan sát hình 20.1 (SGK), phân tích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990...

Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 88 sgk Địa Lí 12: Hãy lấy các ví dụ để chứng minh sự phân hoá mùa vụ do sự phân hoá khí hậu ở nước ta. Trả lời: - Sự khác...

Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Trang sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 22 (SGK), hãy nhận xét về cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt và xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành này. Trả lời: - Các nhóm cây...

Bài 23: Thực hành – Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng...

Câu 1: Cho bảng số liệu sau: Bảng 23.1. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá so sánh 1994) (Đơn vị: tỉ đồng) Năm Tổng số Lương thực Rau đậu Cây công nghiệp Cây ăn quả Cây khác 1990 49604,0 33289,6 3477,0 6692,3 5028,5 1116,6 1995 66183,4 42110,4 4983,6 12149,4 5577,6 1362,4 2000 90858,2 55163,1 6332,4 21782,0 6105,9 1474,8 2005 2107897,6 63852,5 8928,2 25585,7 7942,7 1588,5 a) Hãy tính tốc...