fbpx

Giải bài tập lớp 10

[Giải Toán 10] Chương 5: Thống kê/ Bài 2: Biểu đồ

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 116: Cho bảng phân bố tần suất ghép lớp sau Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại...

[Giải Toán 10] Chương 5: Thống kê/ Bài 1: Bảng phân bố tần số...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 1 trang 113: Tiền lãi (nghìn đồng) của mỗi ngày trong 30 ngày được khảo sát ở một quầy bán báo

[Giải Toán 10] Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình/ Bài 5: Dấu...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 5 trang 100: 1) Xét tam thức bậc hai f(x) = x2 – 5x + 4. Tính f(4), f(2),...

[Giải Toán 10] Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình/ Bài 4: Bất...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 4 trang 96: Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn: -3x + 2y > 0.

[Giải Toán 10] Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình/ Bài 3: Dấu...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 89: a) Giải bất phương trình -2x + 3 > 0 và biểu diễn trên trục số...

[Giải Toán 10] Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình/ Bài 2: Bất...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 80: Cho một ví dụ về bất phương trình một ẩn, chỉ rõ vế trái và vế phải của bất phương...

[Giải Toán 10] Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình/ Bài 1: Bất...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 1 trang 74: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng a) 3,25 < 4; b)...

[Giải Toán 10] Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình/ Bài 3: Phương trình...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 63: Cặp (1; -2) có phải là một nghiệm của phương trình 3x – 2y = 7 không ? Phương trình...

[Giải Toán 10] Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình/ Bài 2: Phương trình...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 58: Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m: m(x – 4) = 5x – 2.

[Giải Toán 10] Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình/ Bài 1: Đại cương...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 1 trang 53: Nêu ví dụ về phương trình một ẩn, phương trình hai ẩn Lời giải