fbpx

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án và thang điểm môn...

Đề thi chính thức và dự bị được công bố cùng mức điểm chi tiết cho từng ý thí sinh làm được. Sáng 29/6, hai ngày sau khi...