fbpx

Môn Sử

Ôn thi THPT Quốc gia môn Sử

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử 2016 tỉnh Điện Biên

Tổng hợp 5 đề thi mẫu THPT Quốc gia môn lịch sử năm 2016 của thầy cô giáo tỉnh Điện Biên soạn giúp thầy cô giáo và học sinh thử sức với đề thi...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 – Đề số 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn lịch sử đề số 1 năm 2016 gồm có 4 câu, các em tham khảo đề thi dưới đây.Câu I. (2,0 điểm)      Trình bày những thắng lợi...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 – Đề số 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 - Đề số 2, có đáp án chi tiết, các em tham khảo dưới đây:Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn SửCâu...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 – Đề số 3

Cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 - Đề số 3, có đáp án và lời giải chi tiết, các em tham khảo dưới đây:Xem thêm: Đề thi thử...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 – Đề số 4

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn lịch sử năm 2016, đề số 4 được cập nhật ngày 28/9/2015, các em tham khảo phía dưới.Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 – Đề số 6

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 - Đề số 6, có đáp án và lời giải chi tiết, các em tham khảo dưới đây:Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 – Đề số 5

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 - Đề số 5, gồm có 4 câu hỏi, các em tham khảo dưới đây:Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn SửĐỀ...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 – Đề số 7

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 - Đề số 7, có đáp án và lời giải chi tiết, các em tham khảo dưới đây:Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 – THPT Lý Thái...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử năm 2016 - THPT Lý Thái Tổ, có đáp án và lời giải chi tiết, các em tham khảo dưới đây:Xem thêm: Đề thi thử THPT...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử lần 2 năm 2016 – THPT...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử lần 2 năm 2016 - THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, có đáp án chi tiết, các em tham khảo dưới đây:Xem thêm: Đề thi thử...