fbpx
Thursday, April 25, 2024
HomeTin tuyển sinhCách xác định khu vực cộng điểm ưu tiên năm 2017

Cách xác định khu vực cộng điểm ưu tiên năm 2017

Hầu hết thí sinh đều được hưởng ưu tiên khu vực trong tuyển sinh. Điểm ưu tiên khu vực được xác định theo nơi học và tốt nghiệp THPT của thí sinh (xác định theo địa bàn trường THPT), ngoại trừ một số ít trường hợp được xác định ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú.

[28/02/2016 09:36:29] Sáng 28/2/2016, t?i Ðà N?ng, S? Giáo d?c và Ðào t?o Ðà N?ng ph?i h?p v?i các don v? liên quan t? ch?c Chuong trình Tu v?n tuy?n sinh, hu?ng nghi?p nam 2016, v?i các nhóm ngành: Khoa h?c xã h?i, Su ph?m, Ngo?i ng?, Lu?t, Quân d?i, Công an cho hàng nghìn h?c sinh các tru?ng THPT ? Ðà N?ng. Trong ?nh: Cung c?p thông tin v? công tác tuy?n sinh cho các em h?c sinh t?i chuong trình. ?nh: Tr?n Lê Lâm - TTXVN

Có ba khu vực ưu tiên là KV1, KV2-NT và KV2. KV3 là các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương, những thí sinh học và tốt nghiệp THPT tại các trường THPT đóng trên địa bàn này sẽ không được hưởng điểm ưu tiên khu vực.

KV2 gồm các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương được ưu tiên 0,5 điểm. KV1 gồm các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được cộng 1,5 điểm. KV2 – nông thôn gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3, được cộng 1 điểm.

Hầu hết các trường THPT đóng tại các huyện nên phần đông thí sinh sẽ được hưởng ưu tiên KV2 – nông thôn. Bạn là con thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% nên thuộc đối tượng 06, nhóm ưu tiên 2 và được cộng 1 điểm khi xét tuyển ĐH.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular