Cả nước có 5.812 điểm 10 thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2020, trong đó môn Giáo dục công dân chiếm tới 4163 thí sinh đạt điểm 10, ngược lại môn Ngữ Văn chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10.

 Cụ thể, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận thì cả nước chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 830. 764 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 6,62 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 119 (chiếm tỷ lệ 0,01%).

Ngược lại môn Giáo dục công dân thi theo hình thức trắc nghiệm, cả nước có tới 4163 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 469. 587 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 8,14 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 41 (chiếm tỷ lệ 0,00%).

Tiếp đến môn Hóa học, cả nước có 399 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 289. 066 thí sinh  dự thi. Điểm trung bình là 6,71 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 44766 (chiếm tỷ lệ 15,49%).

Môn Lịch sử có 371 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 553.987 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 5,19 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 260.074 (chiếm tỷ lệ 46,95%).

Môn Toán cả nước có 273 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 845.473 dự thi. Điểm trung bình là 6,68 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 153367 (chiếm tỷ lệ18%).

Môn Địa lí của cả nước có 248 thí sinh đạt điểm 10. Điểm trung bình là 6,78 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33606 (chiếm tỷ lệ 6,21%).

Môn Tiếng Anh cả nước có 225 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 749.285 thí sinh dự thi. Phổ điểm trung bình là 4,58 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 472990 (chiếm tỷ lệ 63,13%).

Môn Sinh học có 121 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 284.063 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 5,59 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 85.715 (chiếm tỷ lệ 30,17%).

Môn Vật lí có 10 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 286.847 thí sinh dự thi. Phổ điểm trung bình là 6,72 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 37140 (chiếm tỷ lệ 13%).

 Cũng theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có 1.262 bài thi bị điểm liệt ( là điểm <= 1). Cụ thể, môn Tiếng Anh có 543 bài;  môn Toán 195 bài; Địa lí 133 bài; môn Ngữ văn 119 bài; Môn Vật lý 39 bài;  Hóa học 38 bài, Sinh học 43 bài, Lịch sử 111 bài, Giáo dục công dân 41 bài.

Theo Dantri

Comments

comments