Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Bộ Giáo dục ráo riết lên kế hoạch thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2020
Saturday, June 15, 2024
HomeTin tuyển sinhBộ Giáo dục ráo riết lên kế hoạch thanh tra thi tốt...

Bộ Giáo dục ráo riết lên kế hoạch thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2020

Thanh tra Bộ GD&ĐT đã lên kế hoạch chi tiết thanh tra công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2020. Theo đó, công tác thanh tra sẽ thực hiện ở tất cả các khâu.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị thi, khu vực in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, công tác tổ chức thi, tuyển sinh, xét tuyển, tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh, trường có ngưỡng đảm bảo thấp, tổ hợp xét tuyển lạ…

2 người giám sát 15 phòng thi

Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ thành lập 10 đoàn kiểm tra, việc chỉ đạo, chuẩn bị thi và việc thanh tra/kiểm tra công tác chuẩn bị thi của Sở GD&ĐT theo các khu vực Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam (tổng số 20 sở GD&ĐT).

Việc kiểm tra, giám sát tại Vòng 2 của khu vực in sao đề thi cũng được tiến hành với 63 cán bộ, giảng viên của cơ sở giáo dục đại học thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát độc lập tại 63 Sở GD&ĐT, 1 người /Sở.

Về kiểm tra công tác coi thi cũng sẽ thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 Sở. Thành viên trong mỗi Đoàn kiểm tra được phân công thành các tổ, mỗi tổ kiểm tra trực tiếp 1 điểm thi.

Số lượng thành viên mỗi tổ tại 1 điểm thi được điều động trên nguyên tắc: Tổ có 2 người với điểm thi có dưới 15 phòng thi; Tổ có 3 người với điểm thi có từ 15 phòng thi đến 24 phòng thi; Tổ có 4 người với Điểm thi có từ 25 phòng thi đến 34 phòng thi; Tổ có 5 người với điểm thi có từ 35 phòng thi đến 44 phòng thi; Tổ có 6 người với điểm thi có trên 45 phòng thi.

Về kiểm tra công tác coi thi, đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT sẽ kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức coi thi và việc thanh tra/kiểm tra công tác coi thi của Sở GD&ĐT (bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn khu vực in sao đề thi); Thời gian kiểm tra từ 8/8 đến hết ngày 10/8/2020.

Về thanh tra công tác chấm thi sẽ thành lập 63 đoàn thanh tra; mỗi đoàn có từ 4-6 người, thanh tra trực tiếp tại 1 Sở GD&ĐT trong thời gian chấm thi.

Kiểm tra trường đại học tổ chức thi riêng

Để kiểm tra công tác tổ chức thi, tuyển sinh Bộ GD&ĐT sẽ thành lập 10 đoàn kiểm tra, mỗi đoàn có 3-5 người, kiểm tra tại 2 cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) có tổ chức thi riêng.

Dự kiến kiểm tra 20 CSGDĐH. Thành phần gồm cán bộ, công chức Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ. 

Kiểm tra công tác tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh sẽ chia làm 3 đợt. Cụ thể, Bộ GD&ĐT sẽ chia thành 3 đợt kiểm tra các cơ sở giáo dục đại học thành lập 2 đoàn kiểm tra, mỗi đoàn có từ 3-5 người, kiểm tra tại nhiều CSGDĐH.

Đợt 2 thành lập 2 đoàn thanh tra; mỗi đoàn có 3-5 người, thanh tra tại 5 CSGĐH. Dự kiến thanh tra 10 CSGDĐH (có ngưỡng đảm bảo thấp, tổ hợp xét tuyển lạ);

Đợt 3 cũng thành lập 2 đoàn thanh tra, mỗi đoàn có 3-5 người, thanh tra tại 5 CSGDĐH. Dự kiến thanh tra 10 CSGDĐH (có dấu hiệu tuyển sinh không đúng quy định). Số các CSGDĐH được thanh tra/kiểm tra căn cứ vào tình hình thực tế do lãnh đạo Bộ GD&ĐT quyết định.

Theo Dantri

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular