Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Sunday, June 23, 2024
HomeTài liệu luyện thiMôn LýBài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đại cương về dòng điện...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Câu 1: Mối quan hệ giữa cường đọ dòng điệm hiệu dụng với cường độ dòng điện cực đại của dòng điện xoay chiều là

Câu 2: Một bạn cắm hai que đo của một vôn kế xoay chiều vào ổ cắm điện trong phòng thí nghiệm, thấy vôn kế chỉ 220 V. Ý nghĩa của con số đó là

A. Điện áp hiệu dụng của mạng điện trong phòng thí nghiệm.

B. biên độ của điện áp của mạng điện trong phòng thí nghiệm.

C. điện áp tức thời của mạng điện tại thời điểm đó.

D. nhiệt lượng tỏa ra trên vôn kế.

Câu 3: Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch xoay chiều có biểu thức

Tại thời điểm t= 1/50 s, cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị

A. cực đại        B. cực tiểu

C. 2√2 A và đang tăng       D. 2√2 A và đang giảm

Câu 4: Kết luận đúng khi so sánh chu kì biến đổi T1 của công suất tỏa nhiệt tức thời của dòng điện xoay chiều với chu kì biển đổi T2 của dòng điện đó là

A. T2=2T1        B. T2 > T1        C. T2 < T1        D. T2 = T1

Câu 5: Điện áp hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = 60cos120πt (V). Trong 1 s, số lần điện áp u có độ lớn bằng 30 V là

A. 30 lần        B. 120 lần        C. 240 lần        D. 60 lần

Câu 6: Trong các biểu thức sau đây, biểu thức biểu diễn dòng điện biến đổi tuần hoàn với chu kì 0,01 s là

Câu 7: Một đèn ống được mắc vào mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng là U. Biết đèn sáng khi điện áp giữa hai cực của đèn không nhỏ hơn (U√2)/2. Tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong một chu kì dòng điện là

A. 1       B. 1/2        C. 1/3       D. 2

Câu 8: Từ thông qua một cuộn dây có biểu thức

Lúc t = 0, suất điện động cảm ứng trong cuộn dây có giá trị là

Câu 9: Một khung dây quay đều quanh trục đối xức nằm trong mặt phẳng khung, trong một từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với trục quay, tốc độ quay của khung dây là 600 vòng/phút. Từ thông cực đại gửi qua khung là 2/π (Wb). Suất điện động hiệu dụng trong khung là

A. 20 V       B. 20√2 V       C. 10 V       D. 10√2 V

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đáp án B A D A C D B D B

Câu 3: D

Câu 5: C

Tần số của dòng điện f = 60 Hz

Trong một chu kì có 4 lần điện áp u có độ lớn bằng 30 V

⇒ Trong 1 s số lần điện áp u có độ lớn bằng 30 V là : 60.4 = 240 lần

Câu 6: D

i=3cos2(100πt) (A) = 1,5 + 1,5cos(200πt) (A) có chu kì T = 2π/ω = 0,01 s

Câu 7: B

Chọn t = 0 là lúc u = 0

Trong nửa chu kì đầu : các thời điểm đèn sáng, tắt là nghiệm dương của phương trình :

Câu 8: D

Câu 9: C

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular