Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đặc trưng sinh lí của âm
Tuesday, June 25, 2024
HomeTài liệu luyện thiMôn LýBài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đặc trưng sinh lí của...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đặc trưng sinh lí của âm

Câu 1: Hai nhạc cụ cùng phát ra một âm cơ bản nhưng có số các họa âm và cường độ của các họa âm khác nhau thì các âm tổng hợp không thể giống nhau về

A. độ to        B. cường độ âm        C. âm sắc        D. mức cường độ âm.

Câu 2: Hai âm có âm sắc khác nhau vì chúng có

A. tần số khác nhau.

B. cường  khác nhau.

C. độ cao và độ to khác nhau.

D. số lượng và tỉ lệ cường độ các họa âm khác nhau.

Câu 3: Tìm câu trả lời không đúng trong các câu sau

A. Đối với tai con người, cường độ âm càng lớn thì cảm giác âm càng to.

B. Độ to của âm tỉ lệ thuận với cường độ âm.

C. Tai con người nghe âm cao cảm giác “to” hơn nghe âm trầm khi chúng có cùng cường độ.

D. Ngưỡng nghe thấy thay đổi tùy theo tần số âm.

Câu 4: Tai ta cảm nhận được âm thanh khác biệt của các nốt nhạc Đô, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si khi chúng phát ra từ một nhạc cụ nhất định là do các âm thanh này có

A. âm sắc khác nhau.

B. tần số âm khác nhau.

C. biên độ âm khác nhau.

D. cường độ âm khác nhau.

Câu 5: Để so sánh sự vỗ cánh nhanh hay chậm của một con ong với một con muỗi, người ta có thể dựa vào đặc tính sinh lí nào của âm do cánh của chúng phát ra

A. Độ cao        B. Độ to        C. Cường độ âm        D. Âm sắc

Câu 6: Có hai nguồn sóng âm kết hợp đặt cách nhau một khoảng 5 m dao động ngược pha nhau. Trong khoảng giữa hai nguồn âm, người ta thấy 9 vị trí âm có độ to cực tiểu. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Tần số f của âm có giá trị thỏa mãn điều kiện nào nêu dưới đây?

A. 272 Hz < f < 350 Hz.        B. 136 Hz < f < 530 Hz.

C. 86 Hz < f < 350 Hz.        D. 125 Hz < f < 195 Hz.

Câu 7: Hai nguồn âm giống nhau đều coi là nguồn điểm đặt cách nhau một khoảng nào đó. Chúng phát ra âm có tần số f = 2200 Hz. Tốc độ truyền âm bằng 330 m/s. Trên đường thẳng nối giữa hai nguồn, hai điểm mà âm nghe được to nhất và gần nhau nhất cách nhau là

A. 2,5 cm        B. 4,5 cm        C. 7,5 cm        D. 1,5 cm.

Câu 8: Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào

A. cường độ âm        B. độ to của âm

C. môi trường truyền âm        D. âm sắc

Câu 9: Độ to của âm cho biết

A. tần số âm thanh lớn hơn bao nhiêu lần so với một tần số chuẩn nào đó.

B. tần số âm thanh lớn hơn bao nhiêu lần so với một cường độ chuẩn nào đó.

C. tần số âm thanh lớn hơn bao nhiêu lần so với một tốc độ chuẩn nào đó.

D. bước sóng âm thanh lớn hơn bao nhiêu lần so với một bước sóng chuẩn nào đó.

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đáp án C D B B A A C C B

Câu 6: A

Khoảng các giữa hai điểm liên tiếp nghe được âm cực đại bằng nửa bước sóng.

Điểm giữa hai nguồn có cực tiểu giao thoa

Câu 7: C

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular