fbpx
Saturday, September 23, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn LýBài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 3 (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 3 (phần 2)

Câu 7: Đặt điện áp u=U√2 cosωt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có điện dung C thay đổi được. Điện áp hiệu dụng UR đạt cực đại khi ZC có giá trị

Câu 8: Đặt điện áp áp u=U√2 cosωt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có điện dung C thay đổi được. Điện áp hiệu dụng UC đạt cực đại khi ZCm= và UCmax có biẻu thức

Câu 9: Đặt điện áp áp u=U√2 cosωt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng UL đạt cực đại khi ZLm và ULmax có biẻu thức

Câu 10: Cho đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R là một biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u=U√2 cosωt. Khi điện trở của biến trở bằng R1 hoặc R2 thì đoạn mạch tiêu thụ cùng công suất là P. Công suất đó có giá trị là

Câu 11: Cho đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có U và ω không thay đổi. Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị L=2/(ω2C) thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm L đạt giá trị cực đại. Khi đó độ lệch pha giữa điện áp u và i trong đoạn mạch là

Câu 12: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 50 Ω, tụ điện có dung kháng là 50 Ω và một cuọn cảm thuần có cảm kháng là 100 Ω mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u=200√2 cos⁡100πt (V). Biểu thức của điện áp giữa hai đầu cuộn dây là

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 7 8 9 10 11 12
Đáp án B A B A D C

Câu 8: A

Câu 9: B

Câu 10: A

Từ điện kiện công suất bằng nhau suy ra :

Câu 11: D

Câu 12: C

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular