fbpx
Wednesday, October 4, 2023

Bài 37: Vấn đề khai thác ở thế mạnh Tây Nguyên

Bài 1 trang 66 Tập bản đồ Địa Lí 12:Dựa vào hình 37.1 trong SGK Địa lí 12, điền vào lược đồ bên:

– Tên các tỉnh: Đăk Lawk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum.

– Tên các sông: Đồng Nai, Xê Xan, Xrê Pôk.

– Các tuyến quốc lộ: 14, 14c, 19, 24, 26

Lời giải:

Bài 2 trang 66 Tập bản đồ Địa Lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu những thuận lợi và khó khăn đối với việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên.

Lời giải:

Thuận lợi:

– Giáp Đông Nam Bộ – một vùng kinh tế năng động; phía tây giáp Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia có vị trí quan trọng về quốc phòng (nằm ở ngã ba Đông Dương).

– Tự nhiên: đất badan màu mỡ; khí hậu nhiệt đới ẩm; địa hình cao nguyên xếp tầng rộng lớn → hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp; rừng có giá trị lâm sản lớn, chăn thả gia súc; sông ngòi có giá trị thủy điện lớn; khoáng sản – bôxit.

– Kinh tế – xã hội: dân cư có nhiều kinh nghiệm canh tác cây công nghiệp lâu năm, chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc ít người; chính sách phát triển công nghiệp khai khoáng và thủy điện.

Khó khăn:

– Mùa khô kéo dài, thiếu nước trầm trọng.

– Là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc ít người nên cần có nhiều chính sách quan tâm hơn, vấn đề an ninh quốc phòng, tôn giáo, bè phái.

– Cơ sở vật chất hạ tầng của đồng bào dân tộc nhìn chung còn khó khăn, chưa phát triển.

Bài 3 trang 67 Tập bản đồ Địa Lí 12: Căn cứ vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy điền những thông tin thích hợp vào bảng sau:

Lời giải:

Cây trồng Thế mạnh về tự nhiên Tình hình sản xuất và phân bố
Cà phê – Khí hậu nhiệt đới, nắng nóng

– Đất badan màu mỡ, các cao nguyên xếp tầng rộng lớn.

– Diện tích khoảng 450 nghìn ha (2006), chiếm 4/5 cả nước.

– Phân bố: Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đăk Lăk (diện tích lớn nhất).

– Cà phê chè, cà phê vối.

Chè – Các cao nguyên ở bậc cao, khí hậu mát mẻ, ôn hòa.

– Đất badan màu mỡ.

– Phân bố: Lâm Đồng, một phần Gia Lai.

– Hình thành các cơ sở chế biến (Bảo Lộc, Biển Hồ).

Cao su – Các cao nguyên rộng lớn, thoáng. – Là vùng cao su lớn thứ hai cả nước.

– Phân bố: Gia Lai, Đăk Lăk

 

Bài 4 trang 67 Tập bản đồ Địa Lí 12: Từ hình 37.2 và kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy liệt kê các nhà máy thủy điện đã và đang xây dựng ở Tây Nguyên (tên nhà máy, công suất thiết kế, phân bố).

Lời giải:

STT Tên nhà máy Công suất (MW) Trên dòng sông
1 Đa Nhim 160 Đa Nhim (thượng nguồn sông Đồng Nai)
2 Đrây H’ling 12 Xrê Pôk
3 Yaly 720 Xrê Pôk
4 Buôn Kuôp 280 Xrê Pôk
5 Buôn Tua Sarh 85 Xrê Pôk
6 Xrê Pôk 3 137 Xrê Pôk
7 Xrê Pôk 4 33 Xrê Pôk
8 Đức Xuyên 58 Xrê Pôk
9 Đại Ninh 300 Đồng Nai
10 Đồng Nai 3 180 Đồng Nai
11 Đồng Nai 4 340 Đồng Nai

 

Bài 5 trang 67 Tập bản đồ Địa Lí 12:Vì sao có thể coi trồng cây công nghiệp lâu năm cũng giống như là trồng rừng ở Tây Nguyên?

Lời giải:

Tây Nguyên là vùng thượng nguồn của dải đồng bằng phía Đông nước ta, được xem là nóc nhà của Đông Dương, vì vậy việc trồng cây công nghiệp lâu năm cũng ở đây cũng góp phần lớn trong việc hạn chế hạn hán, sạt lở đất đai… gây ảnh hưởng vùng hạ lưu phía dưới.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular