Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Bắc Trung Bộ

0
297

Bài 1 trang 62 Tập bản đồ Địa Lí 12: Hãy điền vào lược đồ bên:

– Tên các tỉnh: Thanh Hóa Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

– Tên các mỏ: sắt, crôm, thiếc

– Tên các vùng: Cửa Lò, Vũng Áng, Chân Mây.

– Các tuyến quốc lộ: 7,8,9.

Lời giải:

Bài 2 trang 62 Tập bản đồ Địa Lí 12:Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy trình bày những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ.

Lời giải:

Thuận lợi:

– Vị trí địa lí: Giáp đồng bằng sông Hồng _vùng kinh tế phát triển và Trung du miền núi Bắc Bộ_vùng nguyên liệu lớn; giáp Lào, phía Đông là biển -> kinh tế biển và giao lưu mở rộng với bên ngoài.

– Tự nhiên: khí hậu nhiệt đới ẩm, nguồn nước dồi dào, địa hình – đất đai thuận lợi hình thành cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp theo chiều Tây- Đông.

– Kinh tế – xã hội: dân cư đông, cần cù, thông minh; các tuyến giao thông Bắc – Nam và Đông – Tây quan trọng, chính sách phát triển của Nhà nước; gần thị trường tiêu thụ lớn (đặc biệt là đồng bằng sông Hồng).

Khó khăn:

– Tự nhiên:

+ Khí hậu chịu ảnh hưởng hiệu ứng phơn khô nóng.

+ Bão nhiệt đới; lũ quét, lũ ống, sạt lở đất ở vùng miền núi; nạn cát bay cát chảy.

– Kinh tế – xã hội:

+ Đời sống người dân còn khó khăn, đặc biệt vùng núi phía Tây.

+ Cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; đặc biệt ở vùng núi phía Tây, giao thông Đông – Tây còn khó khăn.

Bài 3 trang 63 Tập bản đồ Địa Lí 12: Hãy nêu việc khai thác các thế mạnh về lâm nghiệp, nông nghiệp và ngư ngư nghiệp của Bắc Trung Bộ vào bảng dưới đây:

Lời giải:

Ngành Khai thác thế mạnh
Lâm nghiệp – Diện tích rừng: 2,46 triệu ha (20% cả nước)

– Trong rừng có nhiều loại gỗ quý (táu, lim, sến, kền kền…), lâm sản, chim thú có giá trị.

– Vùng đồi núi phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An còn nhiều rừng.

Nông nghiệp – Vùng đồi trước núi: chăn nuôi đại gia súc (trâu – 1/4 đàn trâu nước, bò – 1/5 đàn bò cả nước); vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, hồ tiêu…)

– Đồng bằng: cây công nghiệp hàng năm (lạc, mía, thuốc lá)

Ngư nghiệp – Nghề cá phát triển ( Nghệ An), tuy nhiên cơ sở tàu tàu thuyền còn lạc hậu, nguồn lợi ven bờ suy giảm.

– Nuôi trồng thủy sản đang được phát triển khá mạnh.

Comments

comments