fbpx
Tuesday, October 3, 2023
HomeTài liệu luyện thiMôn ToánBài 3: Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Phép chia số...

Bài 3: Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Phép chia số phức (Phần 1)

Câu 1: Nghịch đảo của số phức z = 1 – 2i là

Câu 2: Số phức

A. -1+i   B.1-i    C. -1-i    D. 1+5i.

Câu 3: Số phức z thỏa mãn z(1 + 2i) + 1 – i = 2i là

A. -1+i   B. 1-i    C. 1+i    D. -1-i.

Hướng dẫn giải và Đáp án

1-D 2-A 3-C

Câu 1:

Ta có

Chọn đáp án D.

Câu 2:

Ta có

Chọn đáp án A.

Câu 3:

Ta có:z(1 + 2i) + 1 – i = 2i là <=> z(1 + 2i) = -1 + 3i

Do đó:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án C.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular