Bài 13: Thực hành – Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

0
1154

Hướng dẫn trả lời bài 1 trang 56 sgk Địa Lí 12:

Trả lời:

– Tìm đọc các dãy núi, cao nguyên, đỉnh núi, các dòng sông (theo yêu cầu của bài) dựa trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam).

– Xác định vị trí các dãy núi, đỉnh núi và các dòng sông nêu trong bài trên bản đồ.

Hướng dẫn trả lời bài 2 trang 56 sgk Địa Lí 12:

Trả lời:

– Tự vẽ lược đồ trống Việt Nam.

– Điền các nội dung theo yêu cầu vào lược đồ.

Comments

comments