Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
90 câu trắc nghiệm ôn tập học kỳ I môn Toán
Wednesday, June 12, 2024
HomeTài liệu luyện thiMôn Toán90 câu trắc nghiệm ôn tập học kỳ I môn Toán

90 câu trắc nghiệm ôn tập học kỳ I môn Toán

Tài liệu gồm có 90 câu trắc nghiệm ôn tập HK1 môn Toán gồm các nội dung sau: Hàm số và đồ thị, hàm số Mũ Logarit, Hình không gian. Mỗi câu đều có đáp án cụ thể, các em tham khảo.

Câu 39 : Giá trị m để phương trình 4^{x}-2m.2^{x}+m+2=0 có hai nghiệm phân biệt là:

A. m < 2                      B. -2 < m < 2               C. m > 2                      D. Giá trị khác

Câu 40 : Tổng các nghiệm của phương trình log_{2}x-log_{4}(x-3)=2  bằng :

A. 2                 B. 8                 C. 16               D. 32

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular