fbpx
Home Lớp 11 80 câu TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ LỚP 11 (TỪ BÀI 1 –...

80 câu TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ LỚP 11 (TỪ BÀI 1 – 5)

0
37376

80 câu TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ LỚP 11 (TỪ BÀI 1 – 5)


1C
2D
3C
4D
5C
6C
7B
8C
9D
10D
11B
12A
13D
14A
15D
16D
17A
18C
19C
20C
21D
22C
23D
24B
25C
26D
27A
28D
29C
30A
31D
32D
33C
34A
35A
36A
37C
38C
39C
40D
41B
42A
43D
44C
45C
46D
47C
48B
49A
50D
51D
52B
53D
54A
55D
56D
57B
58D
59D
60D
61C
62B
63D
64D
65C
66A
67B
68D
69D
70C
71B
72D
73D
74C
75B
76D
77D
78C
79B
80C

 
Comments

comments