Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
63 câu trắc nghiệm Giải tích 12 - Chương 1
Saturday, June 15, 2024
HomeTài liệu luyện thiMôn Toán63 câu trắc nghiệm Giải tích 12 - Chương 1

63 câu trắc nghiệm Giải tích 12 – Chương 1

63 câu trắc nghiệm Giải tích 12 – Chương 1

63 câu TOÁN GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1:

0001: Hàm số \dpi{80} y=\frac{1}{3}x^3-\frac{m}{2}x^2+(m-1)x đạt cực đại tại \dpi{80} x=1 khi:

A.\dpi{80} m>2               B.\dpi{80} m=2                C.\dpi{80} m<2               D.\dpi{80} m\geq 2

0002: Cho hàm số \dpi{80} y=3x^4-4x^3. Khẳng định nào sau đây đúng:

A.Hàm số không có cực trị

B.Hàm số đạt cực đại tại gốc tọa độ

C.Hàm số đạ cực tiểu tại gốc tọa độ

D.Điểm \dpi{80} A(1;-1) là điểm cực tiểu

Theo Toanhoc247

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular