Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
50 Suất học bổng quốc tế vì hòa bình Rotary năm học 2017 –...
Thursday, June 13, 2024
HomeHọc bổng50 Suất học bổng quốc tế vì hòa bình Rotary năm học...

50 Suất học bổng quốc tế vì hòa bình Rotary năm học 2017 –…

Học bổng quốc tế Rotary là học bổng danh tiếng dành cho các ứng viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới thông qua Quỹ trợ trợ cấp Rotary toàn cầu.

Hàng năm, tổ chức này sẽ lựa chọn khoảng 100 ứng viên đến từ khắp nơi trên thế giới để trao các suất học bổng Rotary. Giá trị học bổng là toàn phần chương trình Thạc sĩ về lĩnh vực hòa bình và giải quyết xung đột. Ứng viên sẽ được đào tạo tại các tổ chức vì hòa bình đặt tại một số quốc gia trên phạm vi toàn cầu.

Thông tin học bổng

Giá trị học bổng:Toàn phần chương trình học bao gồm toàn bộ học phí, sinh hoạt phí, chi phí ăn ở, đi lại và chi phí thực tập

Số lượng học bổng:50 suất

Thời hạn nộp hồ sơ:31/5/2016

Bậc học:Thạc sĩ và chương trình cấp chứng chỉ

Ngành học:Hòa bình và giải quyết xung đột

Đối tượng:Sinh viên quốc tế

Thời gian học:

Địa điểm học:

Yêu cầu: 

Phương thức nộp đơn:Nộp đơn thông qua Chi nhánh Rotary tại nơi đang sinh sống hoặc thông qua trang trực tuyến https://www.rotary.org/en/search/club-finder

Thông tin chi tiết:

https://www.rotary.org/myrotary/en/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular