Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
30 Câu trắc nghiệm về tọa độ điểm và vectơ trong không gian (có đáp án)
Thursday, June 13, 2024
HomeTài liệu luyện thiMôn Toán30 Câu trắc nghiệm về tọa độ điểm và vectơ trong không...

30 Câu trắc nghiệm về tọa độ điểm và vectơ trong không gian (có đáp án)

Sau khi được học về tọa độ điểm, vectơ trong không gian, tích vô hướng của hai vectơ trong không gian thì với 30 câu trắc nghiệm này sẽ giúp các em việc luyện tập, củng cố kiến thức trên.

Đáp án

1A 2B 3B 4D 5A 6B 7C 8A 9B 10A
11B 12A 13C 14B 15D 16C 17A 18C 19B 20A
21C 22D 23A 24C 25A 26B 27D 28B 29A 30C

Theo Toanhoc247

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular