2.000 sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng chưa được cấp bằng

0
55

2.000 sinh viên của ĐH Tôn Đức Thắng đã tốt nghiệp từ tháng 9/2020 nhưng đến nay vẫn chưa được nhận bằng.


Ngày 8/1, ông Trần Trọng Đạo, người được giao điều hành ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM, nói nhà trường cũng không thể biết chính xác khi nào có thể cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.


“Trường đang tập trung kiện toàn bộ máy nhân sự, Hội đồng trường theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Khi nào có Hội đồng trường và nhân sự lãnh đạo, chúng tôi mới có thể cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên”, ông Đạo nói.


Đại diện truyền thông của nhà trường thông tin trường đang cố lắng làm nhanh nhất có thể. Nhà trường đang làm đề án hoàn thiện Hội đồng trường, sau đó phải gửi Bộ GD&ĐT và cơ quan chủ quản cho ý kiến nên chưa thể biết thời gian chính xác.


Thời gian này, nhà trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp và hỗ trợ chứng nhận với cơ quan tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9/2020.


Theo quy chế quản lý bằng tốt nghiệp của Bộ GD&ĐT, người cấp và ký tên trên các văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phải là hiệu trưởng hoặc cấp phó phụ trách nhà trường.
Trong khi đó, ông Lê Vinh Danh – nguyên Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng – đã bị đình chỉ công tác từ ngày 21/8 và bị cách chức từ cuối tháng 10.


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao nhiệm vụ cho ông Trần Trọng Đạo quản lý và điều hành nhà trường. Ông Đạo đại diện theo pháp luật, chủ tài khoản của ĐH Tôn Đức Thắng nhưng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại không giao chức vụ “phó hiệu trưởng phụ trách” cho ông Đạo. Do đó, ĐH Tôn Đức Thắng không có người đủ quyền hạn để ký bằng tốt nghiệp cho sinh viên.


Đầu tháng 11/2020, Bộ GD&ĐT đã thành lập đoàn công tác liên ngành, làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trường. Đoàn đã rà soát, xem xét và hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi về thành lập Hội đồng trường, kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của ĐH Tôn Đức Thắng.


Ngày 11/12, Bộ GD&ĐT gửi công văn cho ĐH Tôn Đức Thắng hướng dẫn quy trình thành lập hội đồng trường và kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt của trường này, nhiệm kỳ 2020-2025.

Comments

comments