15 điểm có thể trúng tuyển ngành Kinh tế của những trường Đại học nào?

0
6721

Mùa tuyển sinh 2017, thí sinh đạt 15 điểm có cơ hội trúng tuyển nhiều trường đại học đào tạo ngành Kinh tế.

Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam: chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên của Đại học Cần Thơ và các ngành Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp. Theo đó, chỉ tiêu năm nay lần lượt là 80, 100, 60 và 50.

Đại học Vinh: chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, Kinh tế đầu tư của Đại học Vinh có chỉ tiêu đều là 750.

Đại học An Giang: chuyên ngành Kinh tế quốc tế với chỉ tiêu năm nay là 200.

Đại học Quy Nhơn: các chuyên ngành đều có mức điểm trúng tuyển năm 2016 là 15. Chỉ tiêu năm nay của trường là 100.

Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp (Đại học Thái Nguyên): chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Kinh tế Nông nghiệp của Đại học Nông Lâm, ngành Kinh tế công nghiệp, chỉ tiêu năm 2017 lần lượt là 50,120 và 50.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam: chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, với chỉ tiêu 230.

Học viện Quản lý Giáo dục: chuyên ngành Kinh tế giáo dục, với chỉ tiêu 100.

Đại học Thái Bình: chuyên ngành Kinh tế, với chỉ tiêu 60.

Đại học Kinh tế (Đại học Huế): chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp – Tài chính, với chỉ tiêu 60.

Đại học Đà Nẵng: chuyên ngành Kinh tế xây dưng, với chỉ tiêu 25.

Năm 2016, những trường thuộc nhóm GX lấy điểm trúng tuyển theo thang điểm 10.

Theo đó, ngành Kinh tế công nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội có điểm trúng tuyển 2016 là 7,47, chỉ tiêu năm nay 140.

Ngành Kinh tế của Đại học Thủy lợi có mức điểm trúng tuyển là 6,43, chỉ tiêu năm 2017 là 130.

Ngành Kinh tế xây dựng của Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải có mức điểm trúng tuyển năm 2016 là 5,82, chỉ tiêu năm nay là 100.

Tuy nhiên, những trường này có công thức tính điểm riêng (theo thang điểm 10), chứ không phải tính điểm 3 môn đơn thuần như các trường khác.

Comments

comments