10 câu hỏi khó trong đề thi đại học môn tiếng Anh

0
954

Câu hỏi khó đề thi tiếng Anh thường xuất hiện ở bài đọc hiểu, từ đồng nghĩa – trái nghĩa, tìm lỗi sai… Dưới đây là 10 câu hỏi khó được tổng hợp từ đề thi đại học 3 năm gần đây.

Đáp án học sinh kéo xuống dưới cuối để xem chi tiết.

Đáp án: 1.A – 2D – 3C-4B-5B-6B-7D-8C-9C-10D

Comments

comments