Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2017

695

 

Trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2017, cập nhật chi tiết dưới đây:
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2017

Hội đồng tuyển sinh Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2017 như sau:

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển (KV3, HSPT)

Công tác Thanh

thiếu niên

52760102

Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý 21.5
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 21.0
Toán, Vật Lý, Hóa Học 21.0
Toán, Ngữ Văn, GDCD 21.0
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 52310202 Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý 21.0
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 20.5
Toán, Vật Lý, Hóa Học 20.5
Toán, Ngữ Văn, Địa Lý 20.5
Công tác xã hội 52760101 Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý 21.0
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 20.5
Toán, Ngữ Văn, Địa Lý 20.5
Ngữ Văn, Địa Lý, Tiếng Anh

20.5

 

Comments

comments