Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng TP.HCM năm 2017

1113

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM công bố điểm trúng tuyển NV1 trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2017.

Cụ thể như sau:

Ngành ngôn nữ Anh điểm chuẩn là 23,25

Ngành hệ thống thông tin quản lý 20,75.

Nhóm ngành kinh tế-kinh doanh (tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, kinh tế quốc tế) là 22,75.

Luật kinh tế là 21,75.

Các chương trình đào tạo chất lượng cao (tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán) 20,25 điểm.

 

Comments

comments