Tuesday, October 16, 2018

Môn Toán

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Toán

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 1: Khái...

Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Mỗi hình đa diện có ít nhất 8 cạnh B. Mỗi hình đa diện có...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 1: Khái...

Câu 13: Có ít nhất bao nhiêu cạnh xuất phát từ mỗi đỉnh của một hình đa diện? A. 5 cạnh   B. 4 cạnh   C. 3 cạnh   D. 2...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 2: Lý...

1. Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 2: Khối...

Câu 1: Khối 20 mặt đều có bao nhiêu cạnh? A. 24 cạnh    B. 28 cạnh   C. 30 cạnh   D. 40 cạnh Câu 2: Khối 12 mặt đều có bao...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 2: Khối...

Câu 5: Khối 12 mặt đều là khối đa diện đều thuộc loại nào? A. (4; 3)   B. (3; 4)   C. (5; 3)   D. (3; 5) Câu 6: Khối 20 mặt...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 2: Khối...

Câu 13: Khối 20 mặt đều có bao nhiêu đỉnh? A. 12 đỉnh    B. 16 đỉnh    C. 20 đỉnh   D. 24 đỉnh Câu 14: Trong các mệnh đề sau,...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 3: Thể...

1. Thể tích hình lăng trụ có diện tích đáy là B, chiều cao h là V = Bh (5) 2. Thể tích hình nón...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 3: Thể...

Câu 1: Tính thể tích V của hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều có cạnh bằng a, SA vuông góc với đáy,...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 3: Thể...

Câu 6: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng a√2. Mặt phẳng (P) qua A và vuông...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 3: Thể...

Câu 1: Tính thể tích V của một tứ diện đều có cạnh bằng a. Câu 2: Tính thể tích V của hình chóp tam giác đều...