Tuesday, August 21, 2018

Môn Toán

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Toán

Chương 2 – Lý thuyết Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương...

Khi giải bất phương trình mũ, bất phương trình lôgarit (ngoài việc phải thành thạo các công thức biến đổi biểu thức mũ và...

Chương 2 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Hàm số lũy thừa...

Câu 14: Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số A. max y = 2∜2 , min y=1.   B. max y = 2∜2...

Giải tích: Đề kiểm tra Giải tích 12 cuối năm (phần 5)

Câu 28: Môđun của số phức z = -1 + 7i là A. 7   B. 6   C. √50   D. 8 Câu 29: Căn bậc hai của số phức z = -8...

30 Câu trắc nghiệm về tọa độ điểm và vectơ trong không gian (có...

Sau khi được học về tọa độ điểm, vectơ trong không gian, tích vô hướng của hai vectơ trong không gian thì với 30...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 2 – Bài 1: Khái...

Câu 24: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có AC’ = 3a. Diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh là tâm O của hình...

Toàn bộ công thức toán học và sơ đồ tư duy

Dưới đây là tài liệu tổng hợp toàn bộ công thức Toán học thường dùng phục vụ cho toàn bộ học sinh từ THCS...

Trắc nghiệm số phức – có đáp án

Tổng hợp các dạng toán về số phức cho các em luyện tập và có đáp án kiểm tra. Theo Toanhoc247

Chương 1 – Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Phần 4)

Câu 19: Tìm m để y = x4 - 2mx2 + m3 - m2 tiếp xúc với trục hoành tại hai điểm A. m = 2    B. m = -2   ...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 3 – Bài 3:...

Câu 33: Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau sau đây Câu 34: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng và mặt phẳng 2x - 2y...

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia 2017 – THPT Chuyên Quốc học...

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia 2017 - THPT Chuyên Quốc học - Huế, có lời giải chi tiết. Câu 3: Cho hàm...