fbpx
Friday, January 18, 2019

Môn Toán

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Toán

Phân loại câu hỏi trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán

Hướng dẫn phân loại các loại câu hỏi trong đề thi THPT Quốc gia năm 2016 và hướng dẫn làm bài từng loại câu...

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Phần 2)

Câu 7: Cho các số phức z1 = 1 + i, z2 = 1 - i, z3 = 2 + 3i . Giá trị của biểu thức T...

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia 2017 – THPT Chuyên Quốc học...

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia 2017 - THPT Chuyên Quốc học - Huế, có lời giải chi tiết. Câu 3: Cho hàm...

Chương 1 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Giá trị lớn nhất...

Câu 6: GTLN của hàm số y = -x2 + 4x + 7 đạt được khi x bằng: A. 11     B. 4 C. 7     D. 2 Câu...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 2: Lý...

1. Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc...

110 Câu trắc nghiệm đường thẳng trong không gian (có đáp án)

110 câu hỏi trắc nghiệm phần phương trình đường thẳng trong không gian, với đầy đủ các dạng bài tập xoay quanh phương trình...

Chương 2 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2...

Câu 17: Nếu logkx.log5k = 3 thì x bằng A. k3    B. k5    C. 125   D. 243 Câu 18: x là nghiệm của phương trình log3x + log9x + log27x =...

Đề kiểm tra cuối năm: Đề kiểm tra Giải tích 12 cuối năm (phần...

Câu 15: Cho hàm số Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là A. y = 1   B. y = 0   C. y = 1/2   D. y = -5 Câu...