fbpx

Môn Toán

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Toán

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 3 – Bài 1: Hệ...

Câu 1: Trong không gian Oxyz , cho vectơ a→ = (2; 1; -2) . Tìm tọa độ của các vectơ b→ cùng phương với vectơ a→ và có độ dài...

Chương 2 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Hàm số lũy thừa...

Câu 1: Cho α là một số thực và hàm số đồng biến trên (0; +∞). Khẳng định nào sau đây là đúng A. α < 1...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 2: Khối...

Câu 13: Khối 20 mặt đều có bao nhiêu đỉnh? A. 12 đỉnh    B. 16 đỉnh    C. 20 đỉnh   D. 24 đỉnh Câu 14: Trong các mệnh đề sau,...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 2 – Bài 1: Khái...

4. Mặt trụ tròn xoay. 1. Định nghĩa Trong mặt phẳng (P) cho hai đường thẳng Δ và d song song với nhau và cách nhau...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 2 – Bài 1: Khái...

1. Sự tạo thành mặt tròn xoay Trong không gian cho mặt phẳng (P) chứa đường thẳng Δ và chứ đường L. Khi quay mặt...

Chương 2 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Phương trình mũ và...

Câu 6: Giải phương trình logx = log(x + 3) - log(x - 1) A. x = 1   B. x = 3   C. x = 4    D. x...

Phương pháp giải trắc nghiệm Toán bằng máy tính cầm tay

Dưới đây là toàn bộ các dạng toán trong chương trình lớp 12 có thể giải được bằng máy tính cầm tay. Mỗi dạng...

Trắc nghiệm ôn tập tổng quan và thi thử chuyên đề Hàm số

Thời gian vừa qua đã có nhiều bài tập chuyên đề Hàm số và Các bài toán liên quan, chắc hẳn các em đã...

Chương 3 – Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Tích phân (Phân 3)

Câu 1: Giả sử Giá trị của K là: A.9     B.3    C.81    D.8 Câu 2: Cho: Tính giá trị của a-b. A.3     B.1    C.2    D.0. Câu 3: Cho Giả sử đặt t...