Monday, June 18, 2018

Môn Toán

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Toán

Kỹ năng giải toán trắc nghiệm trong 1,8 phút

Đề thi trắc nghiệm môn Toán 50 câu thi trong vòng 90 phút như vậy thí sinh có 1,8 phút để hoàn thành mỗi...

Những lưu ý không thể bỏ qua về môn Toán trước kỳ thi THPT...

Giáo viên Trần Lê Cường, giảng dạy tại Hệ thống giáo dục trực tuyến Vinastudy gợi ý thí sinh phươn pháp ôn luyện hiệu...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 1: Khái...

1. Hình đa diện (gọi tắt là đa diện) là hình tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn hai tính...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 1: Khái...

Sau đây ta luôn kí hiệu số các đỉnh, cạnh, mặt của một hình đa diện là d, c, m. Câu 1: Trong các mệnh đề...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 1: Khái...

Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Mỗi hình đa diện có ít nhất 8 cạnh B. Mỗi hình đa diện có...

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Chương 1 – Bài 1: Khái...

Câu 13: Có ít nhất bao nhiêu cạnh xuất phát từ mỗi đỉnh của một hình đa diện? A. 5 cạnh   B. 4 cạnh   C. 3 cạnh   D. 2...