Wednesday, June 20, 2018

Môn Sử

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Sử

Phần 1 – Chương 4 – Bài 8: Nhật Bản (phần 2)

Câu 14. Một trong những nhân tố đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của cả Mĩ lẫn Nhật Bản...

Thi THPT quốc gia 2016: Những dạng bài thi có thể gặp với môn...

Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ thi THPT quốc gia bắt đầu, rất nhiều thí sinh tỏ ra hoang mang, lo lắng, nhất...

Phần 1 – Chương 4 – Bài 7: Tây Âu (phần 3)

Câu 27. Nhật Bản và Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính vào thời kì nào? A. 1945 đến 1950       B. 1950 đến...

Phần 2 – Chương 1- Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở...

Câu 85.Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương A. Tháng 3 năm 1930. B. Tháng 5 năm 1930. C. Thang 10...

Phần 2 – Chương 3 – Bài 19: Bước phát triển mới của cuộc...

Câu 41. Chủ trương cơ bản nhất của Đảng và Chính phủ trong những năm 1948 - 1950 trên lĩnh vực kinh tế là: A. Phát...

Phần 2 – Chương 1- Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở...

Câu 29. Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập trên cơ sở nào ? A. Một bộ phận tích cực trong tổ chức Việt...

Phần 2 – Chương 1 – Bài 12: Phong trào dân tộc dân...

Câu 118. Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường , quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng ở các nước...

Phần 2 – Chương 4 – Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh...

Câu 1. Tình hình nước ta sau Hiệp dinh Pari ? A. Hoà bình dã trở lại trên Miền ĐắC. B. Quân Mĩ và quân chư hầu...