Monday, October 22, 2018

Môn Sử

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Sử

Phần 2 – Chương 2 -Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945...

Câu 57. Đến tháng 11 - 1939. Tên gọi của Mặt trận ở Đông Dương là: A. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương. B. Mặt...

Download 335 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử

Tổng hợp 335 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử về Đảng Cộng sản và các giai đoạn Lịch sử. Phục vụ cho thí sinh lớp 12 ôn...

Phần 2 – Chương 1 – Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ...

Câu 40: Từ năm 1919 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc chủ yếu hoạt động cách mạng ở những nước nào? A. Pháp, Nga, Trung Quốc B. Pháp,...

Phần 1 – Chương 1 – Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến...

Câu 16: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ II...

Phần 2 – Chương 1 – Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ...

Câu 66. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, giai cấp tư sản phân hoá như...

Phần 1 – Chương 6 – Bài 10: Cách mạng khoa học – công...

Câu 15.Đảng ta nhận định như thế nào về tác động của xu hướng toàn cẩu hoá đối với Việt Nam ? A. Là một...

Phần 1- Chương 3 – Bài 4: Các nước Đông Nam Á (phần 3)

Câu 31. Thành tựu của Ấn Độ trong công cuộc xây dựng đất nước ở thập niên 70 là : A. Trở thành nước xuất khẩu...

Phần 1- Chương 3 – Bài 4: Các nước Đông Nam Á (phần 4)

Câu 46. Xác định mục tiêu của “Hiệp hội các nước Đông Nam Á”: A. Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các nước trong...

Phần 1 – Chương 6 – Bài 10: Cách mạng khoa học – công...

Câu 1. Yếu tố thúc đẩy sự bùng nổ cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật ở giữa thế kỷ XX ? A. Cải tiến...