Tuesday, August 21, 2018

Môn Sử

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Sử

Download 335 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử

Tổng hợp 335 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử về Đảng Cộng sản và các giai đoạn Lịch sử. Phục vụ cho thí sinh lớp 12 ôn...

Phần 2 – Chương 4 – Bài 22: Hai miền đất nước trực tiếp...

Câu 29. Tên của một phong trào của học sinh, sinh viên miền Nam trong những năm chống Mĩ ? A. Xếp bút nghiên. B. Hát cho...

Phần 2 – Chương 1 – Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ...

Câu 53. Trong chính sách thương nghiệp, Pháp đã đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài vì: A. Tạo sự cạnh tranh giữa hàng hóa...

Phần 2 – Chương 4 – Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội...

Câu 61. Điền vào chỗ trống câu sau: "Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa...

Phần 1 – Chương 6 – Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới...

Câu 15. Đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay ? A. Cách mạng trên lĩnh vực kĩ thuật...

Phần 2 – Chương 3 – Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng...

Câu 14. Thực dân Pháp gọi đường nào là "con đường chết" ? A. Đường số 3. B. Đường số 4. C. Đường quốc lộ 1 (đoạn Bắc...

Phần 2 – Chương 3 – Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống...

Câu 47. Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm...

Phần 2 – Chương 2 -Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945...

Câu 29. Sự kiện ngày 9/3/1945 có ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam ? A. Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng...

Phần 2 – Chương 3 – Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng...

Câu 55. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau cách mạng tháng Tám là gì ? A. Giải quyết nạn ngoại...