fbpx

Môn Sử

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Sử

Phần 1- Chương 3 – Bài 4: Các nước Đông Nam Á (phần 1)

Câu 1. Trước Chiến tranh thế Giới thứ II, Inđônêxia là thuộc địa của nước nào ? A. Anh.          B. Mĩ. C. Hà Lan          D. Pháp Câu 2. Sau...

Phần 2 – Chương 3 – Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống...

Câu 47. Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm...

Bí quyết ôn thi các môn khoa học xã hội

Môn lịch sử Theo thạc sĩ Nguyễn Viết Đăng Du (Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM), xác định mục đích dự thi là điều...

Phần 2 – Chương 1- Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở...

Câu 29. Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập trên cơ sở nào ? A. Một bộ phận tích cực trong tổ chức Việt...

Phần 2 – Chương 1 – Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ...

Câu 53. Trong chính sách thương nghiệp, Pháp đã đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài vì: A. Tạo sự cạnh tranh giữa hàng hóa...

Phần 1 – Chương 6 – Bài 10: Cách mạng khoa học – công...

Câu 1. Yếu tố thúc đẩy sự bùng nổ cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật ở giữa thế kỷ XX ? A. Cải tiến...

Phần 2 – Chương 1- Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở...

Câu 57. Dưới tác động của hệ tư tưởng nào làm cho Tân Việt cách mạng Đảng bị phân hoá? A. Chủ nghĩa Tam dân của...

Phần 2 – Chương 2 -Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945...

Câu 1. Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ đã có tác động như thế nào đến tình hình Việt Nam ? A. Các thế...

Phần 2 – Chương 4 – Bài 22: Hai miền đất nước trực tiếp...

Câu 71. Hãy xác định nội dung cơ bản của Hiệp định Pari: A. Hoa kỳ và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ...

Phần 1 – Chương 6 – Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới...

Câu 15. Đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay ? A. Cách mạng trên lĩnh vực kĩ thuật...