Sunday, February 25, 2018

Môn Sử

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Sử

Đề thi môn lịch sử, địa lý: Thí sinh không phải học thuộc lòng

Môn lịch sử không bắt ghi nhớ máy móc số liệu Nhận xét về đề thi tham khảo môn lịch sử, cô Đặng Ngọc Tú,...